วันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2556

สัณฐานวิทยาของกุหลาบ

การศึกษา


เทคโนโลยีสารสนเทศ

สารสนเทศ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ ไอที (อังกฤษInformation technology หรือ IT) หมายถึงเทคโนโลยีสำหรับการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ ในการประยุกต์ การบริการ และพื้นฐานทางเทคโนโลยี สามารถแบ่งกลุ่มย่อยเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ คอมพิวเตอร์, การสื่อสาร และข้อมูลแบบมัลติมีเดีย ซึ่งในแต่ละกลุ่มนี้ยังแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ ได้อีกมากมาย องค์ประกอบทั้ง 3 ส่วนนี้


วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

ประวัติส่วนตัว

นางสาวชนากานต์ พิมพรัตน์
คบ. 1 ชีววิทยา หมู่ 1
ว/ด/ป: 11/09/2536
สี: สีเขียว
อาหาร: ผัดไทย , ต้มยำไก่น้ำข้น
ดารา: เกรซ , เต้ย
คติประจำใจ: จงเป็นน้ำครึ่งแก้วตลอด เพื่อจะได้รู้จักการเติมเต็ม